utolsó frissítés: 2013-10-22

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Gyöngyössi János. Szövegek és kontextusok, Ráció, Budapest, 2011.

Tanulmány, szakcikk

 • > A Torockó-reprezentáció forrásai Jókai Mór Egy az Isten című művében. In: Hansági Ágnes — Hermann Zoltán (szerk.): Jókai&Jókai. Tanulmányok. Károli Gáspár Református Egyetem — L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2013, 235—247.
 • > Jókai Mór holdbéli völgyben. Filológiai és komparatisztikai számítások az Egy az Isten kapcsán. Irodalomtörténet 2012/3. 368—378.
 • > Filozófia vagy teológia? A filozófia és teológia diszciplináris kérdései a 18. században. In: Cseke Péter (szerk.): A tudomány határai. Korunk, Komp-Press, Kolozsvár, 2011, 27—37.
 • > Filozófuskarrierek Kolozsváron a 18—19. század fordulóján. Többlet 2011/2. 98—113.
 • > Vizuális kultúra, visual literacy, digital literacy, media literacy. In: Egyed Péter — Gál László (szerk.): Fogalom és kép II. Presa Universitară Clujană, Kolozsvár, 2011, 261—271.
 • > Le mythe de l’intellectuel démoniaque au 18e si?cle hongrois. In: Kányádi András (ed.): Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d’un panthéon variable. Institut d’Etudes Slaves, Paris, 2010, 99—109.
 • > „Betsesbb értz az arany rozsda-fészek vasnál.” A rendiség retorikája Gyöngyössi János Korda György felett mondott halottbúcsúztatójában. Sic itur ad astra, 2009/59. 99—117.
 • > A szabó Kazinczy. Módi és viselet összefüggései Kazinczy Ferencnél. In: Czifra Mariann (szerk.): Leleplezett mellszobor. Nyomozások Kazinczy Ferenc birtokán. Gondolat, Budapest, 2009, 9—42.
 • > Alkalmi verselők — egykori szóvivők? Me.Dok 2009/1. 13—21.
 • > A vers mint újsághír. Gyöngyössi János jelenléte a korabeli hírlapirodalomban. In: Keszeg Anna — Vaderna Gábor (szerk.): Prima manus. Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából. Ráció Kiadó, Budapest, 2008, 35—61.
 • > Foglalkozása szerint fogyasztó. A divatblog kapcsán. Me.Dok, 2008/2. 27—32.
 • > Reprezentáció, elbeszélés, történetírás. Louis Marin életművének aspektusairól. In: Egyed Péter (szerk.): Érték és történelem. Pro Philosophia, Kolozsvár, 2008, 45—80.
 • > A Horea-féle parasztlázadás irodalomtörténetéhez. In: Devescovi Balázs — Szilágyi Márton — Vaderna Gábor (szerk.): Kolligátum. Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. Ráció, Budapest, 2007, 217—226.
 • > Ecritures, activités d’un po?te-pasteur hongrois de la fin du XVIIIe si?cle. Philologica Jassyensia, 2007/1. 213?228.
 • > Helyhez kötni a verset. Csokonai alkalmi verseinek egy csoportjáról. In: Hermann Zoltán (szerk.): „s végre mivé leszel?” Tanulmányok Csokonai Vitéz Mihály halálának bicentenáriuma alkalmából. Ráció Kiadó, Budapest, 2007, 125—141.
 • > A Gyöngyössi Jánosról szóló biografikus szövegekről. ItK, 2006/6. 591—614.
 • > Mit látott Kazinczy Tordán? In: Keszeg Vilmos — Szabó Zsolt (szerk.): Aranyos-vidék magyarsága. Kriterion, Kolozsvár, 2006, 285?308.
 • > Mit látott Kazinczy Tordán? Az 1816-os Kazinczy-Gyöngyössi találkozásról. Művelődés, 2005/november—december. 19—23.
 • > Még egyszer az 1859-es Kazinczy-ünnepségekről. Lk.k.t, 2003/13. 35—41.
 • > A vidám dolgok vidám dolgai. Lk.k.t, 2002/11. 50—56.
 • > Vilmos Keszeg — Anna Keszeg: Le discours sur les crises de l’alimentation. Bulletin des Travaux scientifiques de l’Université de Pardubice, Faculté des sciences humaines, Supplément 6, Pardubice, 2002. 16?me Atelier Eurethno, 45—56.

Recenzió

 • > Biró Annamária — Keszeg Anna: Kiadni a széphalmi mestert. ItK, 2012/4.
 • > Az írók társadalmi helyzete a mai Franciaországban. Sic itur ad astra, 2009/59. 297—301.
 • > Egy nagyszerű Petőfi-monográfia. Kerényi Ferenc Petőfi Sándor élete és költészete című kötetéről. Kalligram, 2009/9. 101—103.
 • > Takáts József, Módszertani berek. Írások az irodalomtörténet-írásról. Irodalomtörténet, 2007/1. 121—124.
 • > A csángók egy baszk szemével. Székelyföld, 2006/11. 137—142.
 • > Ceangăii cu ochii unui basc. Moldvai Magyarság, 2006. december. 18—19.
 • > Folklór, irodalom: szövegek és tudomány. Irodalomtörténet, 2006/2. 254—257.
 • > Christian Jouhaud, Les pouvoirs de la littérature. Histoire d’un paradoxe, Gallimard, Paris, 2001. Helikon, 2005/1—2. 197—199.
 • > Az emberek, a szövegek, a hiedelmek mint határok. Székelyföld, 2003/2. 149—152.
 • > Egy 2001-es napló és használata. Székelyföld, 2003/11. 137—145.
 • > Emberek, szövegek, hiedelmek. Menschen, Texte, Volksglauben. Studien. Acta Ethnographica Hungarica. An International Journal of Ethnography, 2003/3—4. 487—489.

Fordítás

 • > Bernard Cerquiglini: A variáns dicsérete. In: Déri Balázs — Kelemen Pál — Krupp József — Tamás Ábel (szerk.): Metafilológia 1. Szöveg — variáns — kommentár. Ráció, Budapest, 2011, 219—298.
 • > Roger Chartier: Szövegek, nyomtatványok, olvasatok. In: Déri Balázs — Kelemen Pál — Krupp József — Tamás Ábel (szerk.): Metafilológia 1. Szöveg — variáns — kommentár. Ráció, Budapest, 2011, 162—179.
 • > Christian Jouhaud: Rendelkezni, tudósítani, előre látni. Me.dok, 2009/1. 5—13.
 • > Kecskeméti Károly: Magyar liberalizmus. 1790—1848. Argumentum, Budapest, 2008. /Eszmetörténeti könyvtár 10./ A szerzővel közös társfordítás francia nyelvből.
 • > Michel de Certeau: Léptek a városban. In Lakner Antal (szerk.): Tér és építészet. Egyetemi olvasókönyv, BME, Budapest, 2007.

Szerkesztés, tematikus lapszám

 • > Popkritika. Korunk, 2012/12. Rigán Lóránddal közösen.
 • > Biró Annamária: Nemzetek Erdélyben. August Ludwig Schlözer és Aranka György vitája. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011.
 • > Péntek János: Változó korunk — változó nyelvünk. KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2011.
 • > Kányádi András: A képzelet topográfiája. KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2010.
 • > Vincze Hanna Orsolya: Helyzet, jelentés. KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2010.
 • > Keszeg Anna — Vaderna Gábor (szerk.), Prima manus. Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából. Ráció Kiadó, Budapest, 2008.
 • > T. Szabó Levente: A tér képei: tér, irodalom, társadalom. KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2008.
 • > Virginás Andrea: Az erdélyi prérin. Médiatájkép. KOMP-PRESS, Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2008.

Szemle, vegyes műfajok

 • > Sic transit Gloria. Élet és Irodalom, 2013. szeptember 6.
 • > Milyen feladatai vannak napjainkban a néprajzi gyűjteményeknek, és hogyan jelenhet meg korszerűen ezek eredménye a tárlatokban? Múzeum Café, 2012/5. 32.
 • > Irodalom és a city. Munkafüzet. A Látó 2008/5-ös számának melléklete.
 • > Kultúrtörténet és historiográfiai hagyományok, Beszélgetés Roger Chartier francia történésszel. Korall, 23/2006, március, 5—21.